Graafwerken

 • Alle graafwerken rond de woning en in de tuin.
 • Graven van funderingen voor terrassen en opritten.
 • Uitgraven van zwembaden en tuinvijvers.
 • Verwijderen bestaande verhardingen.
 • Nivelleren of ophogen van tuinen.
 • Verwijderen van beplanting, hagen en struiken.
 • Verwijderen van bomen en boomstronken.
 • Bouwrijp maken van gronden, verwijderen van constructies indien nodig, afvoer van afval en puin.
 • Afvoer- en aanvoer van alle soorten grond en stabilis√©.
rioleringen plaatsen
 • Graven sleuven voor nutsvoorzieningen, riolering en funderingen uitgraven.
 • Graven van kruipkelders.
 • Uitgraven waterputten, rioleringsleuven.
 • Oude putten uitgraven en verwijderen.
 • Betonnen constructie uitgraven en verwijderen.
 • Uitgraven en plaatsen septische put.
 • Graven sleuven voor nutsvoorzieningen.
 • Van Looveren graafwerken zorgt voor een correcte, vakkundige uitvoering.
 • Wij werken conform de regels van de milieuwetgeving.

Graafwerken, tuin nivelleren, sleuven graven…..

Septische- en waterput plaatsen.

Graven funderingen, kruipkelder….