Overige werken

Overige werken

° Uitgraven en plaatsen van rioleringen.
° Plaatsen van infiltratiekorven.
° Plaatsen van grasmatten.
° Aanvoer en afvoer van grond.
° Containers voor puin en groenafval.
° Kleine sloop en afbraakwerken.
° Bouwrijp maken van terreinen.
° Nivelleren van tuinen.
° Tuinen ophogen.
° Verharden van opritten.
° Boomstronken verwijderen.
° Bomen verwijderen.
° Enz…………..

Hebt je een vraag over een specifiek werk, neem gerust contact met ons.
Wij komen graag naar je toe om samen te bekijken wat mogelijk is.
Je ontvang een gedetailleerde offerte.

riolering plaatsen

Rioleringen, infiltratiekorven plaatsen, sleuven nutsvoorzieningen, ….

Kleine sloop en afbraakwerken, bouwrijp maken terrein….

Tuin ophogen, beplanting en struiken verwijderen….